Vad gäller lösenord

För företag är det viktigt att ha tydliga regler som styr hantering av lösenord inom verksamheten.

En lösenordpolicy kan ses som en överenskommelse mellan företaget och personalen om vad som gäller och ledning kan därigenom känna trygghet i att denna typ av frågor inte ligger på enskilda individers bästa förmåga att avgöra själva kring.

Dessa regler anger säkerhetsnivåer för ditt företag gällande lösenordshantering och är till stor hjälp för de anställda eftersom det blir tydligt vad som förväntas av dem för att upprätthålla säkerhetsnivåerna. 

Många är positivt inställda till denna typ av policys för att information ges om vad som är bäst för företaget och omfattar alla. Enskilda slipper att fatta egna beslut i vardagens arbete och undviker att själv hamna i onödiga missöden p g a av att man inte visste att ett visst agerande var riskabelt.

En lösenordpolicy kan ses som en överenskommelse mellan företaget och personalen om vad som gäller och ledning kan därigenom känna trygghet i att denna typ av frågor inte ligger på enskilda individers bästa förmåga att avgöra själva kring.

Det finns mycket som kan regleras i en sådan policy och vad den ska innehålla och hur pass hårda krav man ställer är situationsberoende.

Visste du t ex att man idag heldre rekommenderar att använda lösenord som är minst 12 tecken långt som byts sällan än kort lösenord som byts ofta? Men man bör inte stanna där utan det finns fler åtgärder som ska kompletteras med.

 

Läs gärna här för att få lite inspiration: 

Lite kort om lösenord