Lagkrav kopplat till viss information eller verksamhet

Det finns några lagar som är bra att känna till när det gäller hantering av information. Det finns de lagar som reglerar viss typ av information, oberoende av verksamhet. Sedan finns det de lagar som reglerar utifrån viss verksamhet och dess informationshantering. Många av lagarna innebär att man bör eller skall jobba med informationssäkerhet.

När man jobbar med informationssäkerhet är det viktigt att identifierat lagkrav en verksamhet omfattas av, vilka i sin tur ställer krav på informationshanteringen. Dessa lagkrav kommer påverka risknivåer och rekommenderade säkerhetsåtgärder etc. Läs mer: