Har du funderat på vilka sårbarheter som ditt företag har idag?

Låter du dina anställda stå för säkerhetsarbetet individuellt?

Vet du vad din verksamhet klarar av om något skulle inträffa?

Information är grundläggande för varje enskild verksamhet för att kunna utföra sitt uppdrag - information är med andra ord väldigt viktig att skydda. Hur man skyddar sin information är genom att jobba med informationssäkerhet. Därigenom lägger man systematiskt fokus på olika sätt att skydda sig från att något ska hända men även att förbereda sig på ifall något skulle hända.

Den digitala utvecklingen har gått fort och förändrat stora delar av företagarens vardag. Det finns mängder av olika digitala tjänster att välja mellan för att hantera, lagra och överföra information. Digitaliseringen skapar stora möjligheter men kommer också med många risker och många av riskerna är inte så självklara att se och förstå sig på. Säkerhet håller inte riktigt jämna steg med digitaliseringen. Man arbetar bort manuella rutiner och ökar beroendet till de tekniska lösningarna. Detta i takt med IT-brott ökar. 

Det är viktigt att ens verksamhets information är säker - men det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå till väga. 

Digitaliseringen skapar stora möjligheter men kommer också med risker.

Hur kan jag hjälpa dig?

Hitta

 • Kartlägga system och rutiner
 • Vilka värden är viktigt för företaget?
 • Identifiera hot och sårbarheter

Risker

 • Vilken risknivå är acceptabel?
 • Vad är mer eller mindre sannolikt?
 • Vilka hot och sårbarheter finns idag?
 • Finns det lagkrav?

Åtgärder

 • Underlag för beslut
 • Utbildningar
 • Ta fram policys
 • Införande av åtgärder
 • Kontinuerlig uppföljning
 • Kontinuitetshantering

Långsiktighet är viktig för din verksamhets säkerhet.

Är du osäker på eller vill säkra upp ditt företag för att ha kontroll över att ni ligger på rätt säkerhetsnivå för er verksamhet och med era förutsättningar - Då skulle vi kunna få till ett bra samarbete.

Du kanske har svårt att få till det kontinuerliga säkerhetsarbetet eller svårt att få tid till att åtgärda det ni faktiskt redan identifierat? Svårt att motivera anställning av en informationssäkerhetskunnig på heltid?

Jag hjälper dig, som har ett litet eller medelstort företag med säkerhetsarbetet och det i samarbete med er IT-leverantör.

- Även små förbättringar kan ha stora positiva effekter, men kom ihåg att vid arbete med säkerhetsfrågar är en långsiktig kontinuitet viktig, det inte är en punktinsats. Förutsättningarna förändras nämligen ständigt. Och säkerhet handlar om mer än bara tekniska åtgärder.

Tillsammans tar vi oss till en säkerhetsnivå som är motiverad i din verksamhet.